Posts

Shree Swami Samarth Blog Page.

आध्यात्म : अध्ययन आत्म्याचे
त्राटक विद्या
दत्तप्रबोधिनी आध्यात्मिक उपक्रम
पारायण पाठ व नामस्मरण संबंधित
लेखक विषेश आत्मबोध
सुभाषितमाला काव्य आणि निरुपण
संत कबीर काव्य आणि निरुपण
संस्कृत श्लोक रहस्य आणि निरुपण
दासबोध काव्य आणि निरुपण
साईनाथ महाराज काव्यसंग्रह व निरुपण
मंत्रशास्त्र वास्तुशास्त्र अंकशास्त्र मंत्र विधानआरतीबीज मंत्रस्तोत्रनवग्रह मंत्रकवच प्रयोगऊबंटू उपासनागायत्री मंत्रउपायनाम जपअष्टकमतिथीनीति भुमि परीक्षण
वास्तु व बाधावास्तु पुरुष
वास्तु व दुकानवास्तु दिशावास्तु व आॕफीसवास्तु चक्रवास्तु व शाळावास्तु व वृक्षवास्तु व रुग्णालय

क्र (२९३) अब हिंदू का कुछ रहा नही

क्र (२९२) पलटणी तयार करतो

क्र (२९१) सोन्याचा चौफुला विहिरीत टाकला

क्र (२९०) मी तुझ्या गावी आलो आहे

क्र (२८९) राजवाड्यातील उंदराची गोष्ट

क्र (२८८) अरे ! इकडे ये.

क्र (२८७) हे साधू खरे कशावरुन ?

क्र (२८६) तुम्हारी गौ डाल खा गई उनको पूछ !

क्र (२८५) भक्ती असावी विष्णूपंतासारखी

क्र (२८४) तुझ्या मनात कांक्षा आली

क्र (२८३) "हे कोणी सिद्ध पुरुष असावेत"

क्र (२८२) हा घे तुझा जोडा

Popular Posts

क्र (२९३) अब हिंदू का कुछ रहा नही

Shree Swami Samarth Blog Page.

क्र (१६) शिवकांची आणि विष्णुकांचीच्या जहागिरीचा प्रश्न

क्र (२९०) मी तुझ्या गावी आलो आहे

क्र (८२) मैंदर्गीचा मुसलमान जमादार अवलिया झाला

क्र (२३) भाकड गाय दुग्धवती केली

क्र (१९) पिशाच्चास श्री स्वामी कृपेने मुक्ती

(दररोजच्या नित्य पारायणासाठी) क्र (१२८) लाख रुपयाची नोकरी लागली आहे जा

(दररोजच्या नित्य पारायणासाठी) क्र (१२६) उपासनेला दृढ चालवावे

क्र (२७८) मठ महंतीत गुंतू नकोस